منابع انسانی (جذب نیرو)

خانه / منابع انسانی (جذب نیرو)

    اطلاعات شخصی

    لطفا اطلاعات خود را کامل و بصورت صحیح وارد کنید تا در روند استخدام شرایط و ضوابط را به درستی تعیین کنیم .    سوابق کاری و تحصیلی

    سوابق تحصیلی و کاری خود را بطور دقیق وارد نمایید . در صورت تایید موارد ذکر شده بصورت مستند و کتبی از شما دریافت خواهد شد .