رویکرد کیفیت

خانه / رویکرد کیفیت

رویکرد کیفیت در RadDoor مبتنی بر رضایت مشتری است . هدف RadDoor ارائه محصولاتی مطابق با استانداردها و شرایط فنی روز است .

برای اینکه رضایت مشتری دائمی باشد ، نیازهای مشتری برآورده و انتظارات متغیر مشتری اندازه گیری و ارزیابی می شود و به همه کارکنان اعلام می گردد .

همچنین در صورت لزوم دوره های آموزشی جهت افزایش آگاهی نمایندگی ها برگزار شده و کوچکترین نارضایتی از محصول ارائه شده جدی گرفته می شود تا اقدامات اصلاحی صورت گیرد .

در RadDoor اطمینان حاصل می شود که افراد ، دانش و مهارت کافی را برای بر عهده گرفتن اختیارات و مسئولیت کار خود دارند و از کاری که انجام می دهند رضایت کامل را دارند .

در راستای همه این اصول ، RadDoor برای بهبود مستمر تلاش می کند تا از موقعیت فعلی خود بهتر شود .