مرکز تحقیق و توسعه

خانه / مرکز تحقیق و توسعه

در حالی مهندسان و طراحان تحقیق و توسعه خود را به کار می گیریم که نوآور محور و مناسب برای پویایی محصولات شرکت هستند. ما به این تیم مبتکر ، خلاق و پویا فرصت کار با ماشین آلات و سیستم های پیشرفته را ارائه داده ایم.

ما علاوه بر پایداری طرح ها در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری هدفمند بر روی زیبایی ظاهری ، دوام و استحکام درب ها انجام می دهیم.

ما مطالعات تحقیق و توسعه خود را هسته اصلی استراتژی شرکت می دانیم و با ساختار نوآورانه خود که هر روز در حال بروزرسانی است روز به روز بر تقویت سیاست های تولید خود ادامه می دهیم .